enrokfrioperation_logga.png

Alla ska få en rökfri operationPatient eller anhörig

Ska du eller någon du bryr dig om genomgå en operation? Eller har du nyss genomgått en akut operation? Ett tillfälligt rökuppehåll 4–8 veckor före och 6 veckor efter en operation minskar risken för vårdskada med cirka 50 procent.

Enligt vetenskapliga studier räcker det med ett tillfälligt uppehåll på 4–8 veckor före en operation och 6 veckor efter en operation för att kraftigt minska din risk för komplikationer eller läkningsproblem.

Se till att du får riktigt bra hjälp! Prata med din läkare och be om "kvalificerad rådgivning och behandling". Och om det behövs… upplys honom eller henne om EnRökfriOperation.se!

Ladda hem följande broschyrer:

Finansierande organisationer:
Svensk Ortopedisk Förening, Patientförsäkringen LÖF, Sveriges Kommuner och Landsting
Stödjande organisationer:
Astma och Allergiförbundet, Nätverket Hälsofrämjande sjukhus och vårdorganisationer, Sjukgymnastförbundet, Ortopedsjuksköterskor i Sverige, Svensk Handkirurgisk Förening, Riksföreningen för operationssjukvård, Hjärt- och lungsjukas rikförbund, Svenska Infektionsläkarföreningen, Vårdförbundet, Sveriges läkarförbund, Sveriges ögonläkarförening, Statens folkhälsoinstitut, Svenska läkaresällskapetSvensk sjuksköterskeförening, Svensk förening för obstetrik och gynekologiSvensk förening för anestesi och intensivvårdSveriges tandläkarförbundMeduniverse, Akademikliniken